Romska och resandeberättelser i väst

En unik romsk-resande-svensk satsning


För första gången genomförs nu ett större romskt-resande-svenskt samarbete kring romskt och resandeberättande och litteratur.

Romsk och resandelitteratur och romskt och resandeberättande är tämligen okända för den svenska allmänheten. Både romerna och resandena själva och vi i majoritetsbefolkningen har ett intresse av att få ta del av denna okända historia. Författarcentrum Väst vill genom projektet Romska och resandeberättelser på olika vis bidra till detta och lyfter tillsammans med romska och resandeaktörer i väst fram dessa berättelser. Satsningen är också ett sätt att i praktisk handling och på vårt område visa solidaritet med en utsatt folkgrupp.

Vi väver in Romska och resandeberättelser i vår ordinarie verksamhet, exempelvis hade vi romskt/resande tema på Forum för poesi och prosa våren 2015. Vi ordnar också särskilda evenemang och vänder oss även till de hemlösa EU-romer som tigger på gatorna.

Antologi – släpp på Bokmässan

Under 2015 erbjöd vi kurser i skrivande på svenska för romer och resande och i år påbörjades arbetet med antologin Romska och resandeberättelser. Vi vill uppmuntra romer och resande i väst att skriva/sammanställa sina egna eller äldre släktingars berättelser. Vi samarbetar med författaren och kulturskribenten Malin Lindroth, som också höll i skrivarkursen. 

omslag5Boksläpp: En okänd historia – Romska & resandeberättelser
Några av antologins författare läser utdrag ur sina texter. 

Datum: Torsdag 22 september Tid: 14.45 Plats: Litteraturscenen (Författarcentrums och Författarförbundets gemensamma scen).

Vi samverkar i Romska berättelser med Romska rådets kulturgrupp och Kulturgruppen för resandefolket, enskilda aktiva romer som författaren Bagir Kwiek samt en rad andra organisationer och enskilda.

Fler exempel på aktiviteter och verksamheter som hittills har ägt rum finns på underlänkarna till denna sida - inte minst Detta har hänt – klicka här för att komma dit.

 

 

 

 

 

 

Vi bistår i själva berättandet genom kurser i skrivande på svenska för romer och resande.

Vi samverkar i Romska berättelser med Romska rådets kulturgrupp och Kulturgruppen för resandefolket, enskilda aktiva romer som författaren Bagir Kwiek samt en rad andra organisationer och enskilda.

Fler exempel på aktiviteter och verksamheter som hittills har ägt rum finns på underlänkarna till denna sida - inte minst Detta har hänt – klicka här för att komma dit.